10 Ağustos 2015 Pazartesi

KEYNES - HAYEK ÇEKİŞMESİ

EGE CANSEN - AĞUSTOS 2015 

Paul Krugman, iktisatta Nobel ödülü alıp, alaydan yetişme iktisatçılar gibi günlük bir gazeteye (The New York Times) adam kızdıran yorumlar yazan bir ekonomisttir. Yıllar önce İstanbul’a geldiğinde bizim sabık Ekodiyalog ekibi olarak kendisi ile bir toplantı yapmıştık. Sürekli hınzır ifadeler kullanıyordu. İşte bu Krugman, geçen hafta yazdığı bir yazıda, bugün Dünya ekonomisine yön veren iktisatçılarının çoğunun kendisinin de mezunu olduğu MIT üniversitesinden doktora aldığını yazdı. Pek tabii, bir zamanlar dünya ekonomisini yöneten Şikago Üniversitesi mezunu iktisatçıların (Chicago Boys) ne kadar kalın kafalı olduğunu zikretmeden edemedi.

Yirminci yüzyılın iktisat anlayışına damga vuran iki büyük bilim adamı vardır. Biri İngiliz Keynes, diğeri Avusturyalı Hayek’tir. Bu iki büyük düşünür hayatları boyunca çekişmiştir. MİT iktisat bölümünün peygamberi Keynes ise, Chicago’nunki Hayek’tir. Şimdi de onların takipçileri çekişmektedir. Soru şudur: Serbest girişimci kapitalist bir ekonomide devletin ekonomiye müdahalesi doğru mudur, derecesi ne olmalıdır? Keynes’giller, krizlerin devlet müdahalesi olmadan (vergi ve kamu harcaması) aşılamayacağını söyler. Bu müdahale ister istemez “bütçe açıkları” yaratır. Hayek’giller “devletin “açık bütçe” ile ekonomiyi canlandırmaya çalışması faydadan çok sakınca yaratır” der. Onlara göre, sistemin kontrol odasında “Merkez Bankası” oturur. Ekonomiyi yöneten “para”dır. Parayı yönetmek ekonomiyi yönetmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder