10 Kasım 2014 Pazartesi

SIFIR NOMİNAL FAİZ, SIFIR REEL FAİZ DEĞİLDİR

EGE CANSEN - KASIM 2014 

Birkaç yıldır tüm gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de parasal tasarruflar (banka mevduatı ve devlet tahvilleri) sıfır hatta eksi “reel faiz” getiriyor. Genel kabul görmüş kurama göre, gelişmiş ülkelerin böyle bir para politikası uygulamasının gerekçesi, ulusal ekonomileri durgunluktan çıkarmaktır.. Nitekim Amerikan ekonomisi yıllık büyüme hızında %3,5’u aşarak 2008’de girdiği durgunluktan, 2014 yılında tereddüde mahal vermeyecek şekilde çıkmıştır. Darısı Avrupa’nın başına...
Soru: Sıfır faiz ekonomiyi nasıl büyütür? Cevap: Düşük faiz, ister borç ister öz kaynak olsun, sermaye maliyetini düşürür. Bu suretle, getirisi düşük olduğu için yapılması “fizıbıl” olmayan yatırımlar, yapılabilir olur. Özellikle konut yatırımlarında “kiradan düşük faiz” ev almak isteyenlerin karar değiştirme noktasıdır. Konut dâhil yatırımların artması da büyümeyi tetikler. Ancak, nominal faizin reel olarak sıfır olması veya altına inmesi için enflasyonun faiz oranından yüksek olması gerekir. 
Eğer deflasyon varsa, sıfır faiz bile reel olarak pozitif olur.Bu da büyümenin başlamaması sonucunu doğurur. Bundan kaçınmak içi zengin ülkeler enflasyonu arttırma peşindeler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder