25 Temmuz 2014 Cuma

24 Temmuz 2014 Perşembe

Öncelikli olan KOBİ’ler mi büyük şirketler mi?

TUĞRUL BELLİ - 24.07.2014 

Bilindiği gibi, 2 hafta önce, OECD Türkiye raporunu yayınladı. Raporda, bildik klişe ekonomi politikası önerileri dışında, önemli bir ağırlık iş ortamının iyileştirilmesi konusuna ayrılmış. 
Raporun önemli tespitlerinden biri Türkiye’de 250 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin işgücü verimliliğinin 19 ve altında çalışanı olan şirketlerin (ki toplam istihdamın % 60’ından fazlasını oluşturuyorlar) işgücü verimliliğine oranının 4’ün üzerinde olması. Kısacası, büyük şirketler küçüklere göre çok daha verimli. Bu aynı zamanda OECD ülkeleri arasındaki en yüksek oran. (İlginç bir şekilde, Danimarka’da ise bu oran 1’in altında.) Bu bağlamda, diğer bir saptama da kayıt dışı işsizlik küçük şirketlerde % 70’lere yaklaşırken büyük şirketlerde bu oranın sıfır seviyelerinde olması. 

17 Temmuz 2014 Perşembe

Zayıf büyüme faiz indirimini zorunlu kılıyor

TUĞRUL BELLİ - 17.07.2014 

Son gelen haziran ayı bütçe verileri de ekonomideki zayıflığın sürmekte olduğunu teyit eder nitelikte. Bu ay bütçe gelirleri % 10 artarken, faiz-dışı giderlerdeki artış % 8.1’de kalmış. İlk bakışta, oldukça yeterli bir performans denebilir. Ancak, vergi gelirleri bu ay geçen senenin aynı ayına göre % 7.3 oranında gerilemiş durumda. Gelirlerde durumu kurtaran kalem ise 3.1 milyar TL ile özelleştirme tahsilatları olmuş. 

10 Temmuz 2014 Perşembe

Yeni orta sınıf ve kalkınma

TUĞRUL BELLİ - 10.07.2014 
Taraf gazetesine verdiği röportajda Prof. Çağlar Keyder, Türkiye ve benzeri gelişmekte olan ülkelerde ‘Yeni Orta Sınıf (YOS)’ olarak tanımlanan bir sınıfsal oluşumun varlığından söz etmiş. Keyder bu sınıfı kısaca şöyle tanımlıyor: “Yabancı dil bilen, muhtemelen yurtdışı ilişkileri sağlam, diploma gerektiren mesleklere sahip insanlar”. Bu sınıfı kısaca yüksek okul mezunu “beyaz yakalılar” olarak da tanımlayabiliriz. 
YOS’un dünyaya bakış açısı ve beklentileri geçmiş kuşaklardan oldukça farklı. Gene Keyder’e göre “Bu insanlar kendilerini, kendinden menkul bir otoriterliğe karşı olarak görüyorlar... Beceriye, liyakata, performansa dayanan, meritokratik sistemi kendileriyle özdeşleştirdikleri için yolsuzluğu (da) kendi yaşam tarzlarını tehdit edecek bir engel olarak görüyorlar.” 

8 Temmuz 2014 Salı

Likit Mevduat ile Vade Beklemeden Hayatını Yaşa


Hayatınızı vadeye mahkum etmeden ÖZGÜRCE yaşamak için gecelik faiz kazandıran LİKİT MEVDUAT tam size göre...

3 Temmuz 2014 Perşembe

Züğürt tesellisi

TUĞRUL BELLİ - 03.07.2014 

Gelişmiş ekonomiler 2008 krizinden beri bir türlü eski büyüme oranlarına kavuşabilmiş değiller. Bu olguyla ilgili çok çeşitli tezler ileri sürülüyor. Nüfus artış hızının yavaşlamış olması, teknolojik yeniliklerin toplam faktör verimliliğini artırmakta yetersiz kalması, gelir eşitsizliğindeki artışlar, orta sınıfl arın gelir kayıpları, eritilemeyen yüksek kamu ve/veya özel kesim borçluluk oranları, hayali bir enfl asyon korkusu nedeniyle yeteri kadar genişleyici tedbirler alınamamış olması, (özellikle AB bağlamında) fiskal birliğin sağlanamamış olması, bankacılığın devam eden sermaye ve kaldıraç problemleri vs. vs.