6 Mart 2013 Çarşamba

BİRİM İŞÇİLİK MALİYETİ

EGE CANSEN - MART 2013
“Birim İşçilik Maliyeti”, İngilizcesi “unit labour cost” uluslararası piyasalarda ülkelerin rekabet gücünü gösteren en önemli “ölçüt”tür. Bu rakam herhangi bir malın maliyeti içindeki “insan kaynağının payını” gösterir. Ekonomide kullanılan ölçütler veya ölçümler, fizikte kullanılanlar kadar güvenilir değildir.
Çünkü ekonomide, ister mikro yani şirketler düzeyinde, ister makro, yani ülke düzeyinde olsun ölçülen şeyin net bir tanımını yapmak imkansızdır. Üstelik ölçülen çoğu “şey” (mesela katma değerler toplamı olan milli gelirin bileşenleri) doğrudan ölçülemez. 
Dolaylı ölçümler de takribiyet içerir. Tüm bu zorluklara rağmen “ölçü” almadan da ekonomi analiz edilemez. Uygulanan politikaların amaca hizmet edip etmediği izlenemez. Ölçmeye ve doğru ölçmeye mecburuz.
Avrupa’da bir kriz olduğu şüphesiz. Bu kriz sıkça söylendiği gibi “borç krizi” değildir. Bu kriz “Birim İşçilik Maliyeti” krizidir. Euro’nun Avrupa Birliğinde ortak para birimi olmasından bu yana, işçi saat ücretlerinin çok yüksek olduğu Almanya’da birim işçilik maliyeti düşmektedir. Buna karşılık, başta İtalya, İspanya ve Potekiz’de (pek tabii Yunanistan’da da) müthiş artmıştır. Bu yüzden Almanya’nın rekabet gücü yükselmiş ve ülke cari işlem fazlası vermiştir. Diğerleri cari açık verip, bu açıkları borçla kapatmıştır. 
Sonunda kriz, borçtan patlamıştır. Ama kök sebep “birim işçilik maliyeti” farklılaşmasıdır. Çözüm de oradadır.

Mart 2013 Ekonomi Raporunun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder