18 Mart 2013 Pazartesi

TurkishBank Şube Personelleri Eğitimi

23.02.2013 tarihinde Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi tarafından sunulan Ön Ödemeli Kart Eğitimi TurkishBank Genel Müdürlüğünde yapıldı.


6 Mart 2013 Çarşamba

EURO BİRLİĞİ CENDERESİ SİYASİ VE SOSYAL DENGELERİ TEHDİT EDİYOR

TUĞRUL BELLİ - MART 2013
Son küresel kriz serbest piyasa doktrininin temel varsayımlarının “her ahval ve şeraitte” geçerli olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Buna rağmen,ve Krugman ve Stiglitz gibi aklıbaşında iktisatçıların piyasaları ivmelendirmek için daha çok Keynezyen tedbirin devreye sokulması yönündeki yalvarışlarına karşın, kriz sonrasında alınan (daha doğrusu “alınamayan”) tedbirler bu paradigmanın aşılmasının ne kadar zor olduğunu da ispatlar nitelikte. ABD, biraz daha pragmatik bir yaklaşımla, enflasyon çığlıklarına aldırmadan para politikasını gevşeterek ekonomisinde kısmi bir toparlama sağlarken, Avrupa bu konuda çok geç ve ürkek adımlar atabildi.

BİRİM İŞÇİLİK MALİYETİ

EGE CANSEN - MART 2013
“Birim İşçilik Maliyeti”, İngilizcesi “unit labour cost” uluslararası piyasalarda ülkelerin rekabet gücünü gösteren en önemli “ölçüt”tür. Bu rakam herhangi bir malın maliyeti içindeki “insan kaynağının payını” gösterir. Ekonomide kullanılan ölçütler veya ölçümler, fizikte kullanılanlar kadar güvenilir değildir.
Çünkü ekonomide, ister mikro yani şirketler düzeyinde, ister makro, yani ülke düzeyinde olsun ölçülen şeyin net bir tanımını yapmak imkansızdır. Üstelik ölçülen çoğu “şey” (mesela katma değerler toplamı olan milli gelirin bileşenleri) doğrudan ölçülemez. 

4 Mart 2013 Pazartesi

Euro Birliği Cenderesi Dengeleri Tehdit Ediyor

TUĞRUL BELLİ -  28.02.2013 

Son küresel kriz serbest piyasa doktrininin temel varsayımlarının "her ahval ve şeraitte" geçerli olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Buna rağmen,ve Krugman ve Stiglitz gibi aklıbaşında iktisatçıların yalvarışlarına karşın, kriz sonrasında alınan (daha doğrusu "alınamayan") tedbirler bu paradigmanın aşılmasının ne kadar zor olduğunu da ispatlar nitelikte. ABD, biraz daha pragmatik bir yaklaşımla, enflasyon çığlıklarına aldırmadan para politikasını gevşeterek ekonomisinde kısmi bir toparlama sağlarken, Avrupa bu konuda çok geç ve ürkek adımlar atabildi. Maliye politikasında ise, piyasaların yüksek borçluluk oranları saplantısı gereken adımların atılması önünde Atlantik'in her iki yakasında da ciddi bir handikap oluşturdu ve oluşturmaya da devam ediyor.

Düşük Getiri Ortamına Alışmak Gerekiyor

TUĞRUL BELLİ -  21.02.2013 

Üzerinden 5 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen küresel finansal krizin devam etmekte olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Her ne kadar risk endeksi VİX kriz günlerindeki düzeylerinin çok altında seyrediyorsa da, piyasalar gelen her veriye hâlâ aşırı hassas. Esasen VİX'teki düzelme de ekonomik canlanmanın geri gelmesinden değil, parasal otoritelerin finans kesimine neredeyse sınırsız kredi açarak, finansal sistemin tümden çöküşü olarak ifade edilebilecek "kuyruk" risklerini ortadan kaldırmış olmalarından kaynaklandı. Ancak bu risklerin ortadan kaldırılmış olması, eski güzel "yüksek getirili" günlerin geri geleceği anlamına da gelmiyor.