8 Şubat 2013 Cuma

GELİR DAĞILIMI DÜZELMİŞTİR


EGE CANSEN - ŞUBAT 2013
Milli gelir, katma değerler toplamıdır. Katma değer KDV denilen verginin matrahıdır.  Net katma değer, ücret, kira, faiz ve kârdan oluşur.   Net katma değere amortisman (aşınma, yıpranma ve eskime payı) ilave edilirse, bulunan rakam brüt katma değerdir. Milli gelir, net değil brüt katma değerler toplamıdır. Onun için adı GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) dır. Milli gelir, bir havuzda toplanan su gibi düşünülebilir. Bu havuza kişiler yarattıkları katma değer kadar su boşaltırlar. Sonra bu havuzdan ellerindeki taslarla su alırlar. Buna da milli gelir dağılımı denir. Devlet eğer milli gelirin dağılımından memnun değilse, topladığı vergilerin bir kısmını dar gelirlilere aktarır. Bu aktarma çoğunlukla, bedava sağlık hizmeti ve Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarını kapama şeklinde olur.

Milli gelirden pay almak isteyenler (istemeyen yok tabii) ellerine dört tas alır. Bunlar katma değeri yaratan unsurların adını alır. Kâr, kira, faiz ve ücrettir. Ancak taslar bazen ters çalışır. Yani payımı alacağım derken, havuza su ekleyebilirsiniz. Ters çalışan tasların başında da “faiz” gelir. 2012 yılı işte böyle bir oldu. Bankalarda mevduatı olanlar, % 15 stopaj düşüldükten sonra, ortalama % 8,5 olan enflasyonun altında faiz geliri aldılar. Yani anaparaları (nakit servetleri) eridi. Diğer bir ifadeyle, milli gelir havuzuna su eklediler. Eksi faizden en büyük zararı, en çok parası olanlar görmüştür. Öyleyse, bu yıl milli gelir dağılımı emekçiler lehine düzelmiştir. İster inan, ister inanma. 

Şubat 2013 Ekonomi Raporunun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder